Chương Trình Phụng Vụ

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ

1. Thứ Sáu, ngày 30 tháng 8

 • Thánh lễ khai mạc lúc 4:30pm tại Nhà Thờ. Sau lễ rước kiệu Mình Thánh Chúa xuống Lều Thánh Thể.
 • Giờ hòa giải và linh hướng tại Lều Thánh Thể: từ 8:00pm-10:00pm.
 • Lúc 10:45pm chầu phép lành và 11:00pm rước Mình Thánh Chúa về lại Nhà thờ.

2. Thứ Bảy, ngày 31 tháng 8

 • Thánh lễ sáng lúc 8:00am tại Nhà Thờ. Sau Thánh lễ rước Mình Thánh Chúa xuống Lều Thánh Thể.  Thánh lễ Chúa Nhật lúc 5:30pm tại Nhà Thờ.
 • Giờ hòa giải và linh hướng tại Lều Thánh Thể: phiên thứ nhất từ 9:00am-11:00am, phiên thứ hai từ 2:00pm-4:00pm, phiên thứ ba từ 7:00pm-10:00pm.
 • Lúc 10:45pm chầu phép lành và 11:00pm rước Mình Thánh Chúa về lại Nhà thờ.

3. Chúa Nhật, ngày 1 tháng 9

 • Lễ 7:30am tại Nhà thờ.
 • Lễ 9:30am tại Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.
 • Lễ 11:30am tại Nhà thờ.
 • Sau thánh lễ 11:30am rước Mình Thánh Chúa xuống Lều Thánh Thể.
 • Giờ hòa giải và linh hướng tại Lều Thánh Thể: phiên thứ nhất từ 3:00pm-5:00pm, phiên thứ hai từ 7:00pm-10:00pm.
 • Lúc 10:45pm chầu phép lành và 11:00pm rước Mình Thánh Chúa về lại Nhà thờ.

Lưu ý:
- Xin ghi danh Chầu Thánh Thể và gặp Cha Linh Hướng.
- Chương trình có thể linh động thay đổi.

Rosary
Praying
candles

0

Thiện Nguyện Viên

0

Ngày Hội Chợ

0

Ca Sĩ

0

Tham Dự Hộ Chợ

0

Món Ăn & Uống
Scroll to Top