HỘI CHỢ MÙA THU 2019

Aug 30 - Sept 1, 2019

Holy Vietnamese Martyrs Catholic Church
4545 Timmers Way, Norcross, GA 30093

Gây Quỹ

Gây quỹ để phụ vào phần xây dựng Thánh Đường.

Yêu Thương & Đoàn Kết

Tạo cho giáo dân được tinh thần yêu thương, đoàn kết qua những công việc phục vụ và vui chơi lành mạnh trong cuối tuần Lễ Lao Động.

Đời Sống Thiêng Liêng

Trau dồi và phát triển đời sống thiêng liêng qua những giờ chầu, cầu nguyện, và bí tích hòa giải.

hcmt 2018 thi karaoke

HCMT 2018 Thi Karaoke

HCMT 2018 Chào Cờ

HCMT 2017 Chào Cờ

HCMT 2017 cac ba me dance

HCMT 2017 Hội Các Bà Mẹ

HCMT 2017 Dragon Dance

HCMT 2017 Dragon Dance

HCMT 2017 Đội Trống

HCMT 2017 Đội Trống

HCMT 2017 Quan Khách

HCMT 2017 Quan Khách

HCMT 2017 Quan Khách

HCMT 2017 Quan Khách

HCMT 2017 Thi Hoa Hậu

HCMT 2017 Thi Hoa Hậu

HCMT 2017 Nam Thanh Lịch

HCMT 2017 Nam Thanh Lịch

Fall Festival 2019 Main Sponsor

Fall Festival 2019 Diamond Sponsor

Scroll to Top